tubi movies and tv shows, sa tulong ng venn diagram ipakita ang pagkakaiba ng